urlop

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki zawodowe na podstawie umowy o pracę. Należy wskazać, iż jego wymiar może wynosić dwadzieścia lub dwadzieścia sześć dni w ciągu rokuj kalendarzowego. Ważne jest jednak, iż jedna część urlopu jest niepodzielna i wynosi ona dwa tygodnie. Tym samym pracownicy mają ograniczone możliwości dysponowania przysługującymi im dniami wolnymi.

Warto pamiętać o tym, że w Polsce nadal istnieje instytucja urlopu na żądanie. Umożliwia ona – trzy razy w ciągu całego roku – skorzystanie z dni wolnych bez uprzedniego zaplanowania. Wystarczy na początku swojej zmiany zadzwonić do pracodawcy i zgłosić skorzystanie z omawianego uprawnienia. Jest to rozwiązanie niezwykle dogodne dla wszystkich osób, które wychowują dzieci lub mają tendencje do zapadania w nagłe i niespodziewane choroby.

Czasami jednak zdarzają się sytuacje, w których pracownik nie wykorzystał całości przysługującego mu urlopu

Taka sytuacja jest bardzo niekorzystna z punktu widzenia pracodawcy, bowiem powstaje po jego stronie zobowiązanie do wypłaty ekwiwalentu. Jest to świadczenie wypłacane pracownikowi, który nie wykorzystał w całości urlopu. Z uwagi na fakt, iż zakładom pracy ciężko jest utrzymać płynność finansową, takie świadczenie może przekraczać ich możliwości majątkowe. Dlatego warto zadać sobie pytanie, czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop. Istnieje taka możliwość, jednakże jest obwarowana pewnymi warunkami.

samolot

Otóż w takiej sytuacji niezbędne jest wcześniejsze wezwanie pracownika do tego, aby sam skorzystał z przysługującego mu uprawnienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu pracownik jest wysyłany na urlop. Nawet w przypadku, gdy stawi się on w zakładzie pracy żeby wykonywać swoje obowiązki zawodowe, pracodawca ma prawo odmówić mu wstępu. Tym samym osoby, które pracują zbyt dużo są obowiązane do tego, aby wypoczywać. Jak powszechnie wiadomo, pracoholizm jest coraz częściej spotykanym problemem, dlatego uprawnienie pracodawcy do wysłania podwładnego na przymusowy urlop należy ocenić jako w pełni celowe.

Może się również zdarzyć, że pracodawca – wskutek dużego zapotrzebowania na ręce do pracy – nie będzie w stanie udzielić pracownikowi urlopu w zaplanowanym wcześniej terminie. Sytuację tą można rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na tym, że na plan urlopowy nanoszone są korekty. Pracodawca na takie działanie powinien jednak uzyskać wyraźną zgodę pracownika. W przypadku, gdy on odmówi, niezbędne wydaje się być osiągnięcie z nim porozumienia w tej materii.

Dobrym rozwiązaniem wydaje się być zaproponowanie podwładnemu ekwiwalentu za niewykorzystanie w pełni urlopu. Ponadto pracownik może nie skorzystać z uprawnienia bez zachowania prawa do dodatkowego wynagrodzenia, a zaległy urlop zostanie przeniesiony na kolejny rok. Tym samym będzie on mógł wybrać się na dłuższe wakacje. Takie rozwiązanie jest korzystne w szczególności dla osób, które planują zagraniczne eskapady.

czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop

Warto również pamiętać o tym, iż wielu pracownikom przysługują dodatkowe – oprócz wypoczynkowego – urlopy. Jednym z nich jest urlop rehabilitacyjny. Mogą z niego korzystać pracownicy niepełnosprawni, aby móc wziąć udział w turnusie uzdrowiskowym. Pracodawca może również zaproponować pracownikowi udział w takim wyjeździe w dogodnym dla niego terminie. Wskazać należy, że omawiany rodzaj urlopu jest całkowicie niezależny od korzystania z uprawnień w ramach urlopu wypoczynkowego.

Istnieje jeszcze inna sytuacja, w której pracodawca ma możliwość wysłania pracownika na przymusowe dni wolne od pracy. Otóż w sytuacji, gdy w zakładzie pracy wystąpi przestój, na przykład wskutek awarii maszyn, niezbędne może okazać się przejściowe zamknięcie zakładu pracy. Pracodawca winien jednak pamiętać o tym, że jego pracownikom przysługuje wówczas prawo do wynagrodzenia przestojowego. Jego wysokość plasuje się na wysokości około czterech piątych płacy zasadniczej, do której należy jednak doliczyć wszelkie należne podwładnemu dodatki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here